Po prostu

Bezpieczeństwo

Po prostu edukacja
Cień

Bezpieczna

Warszawa

Bezpieczna Warszawa to miasto, w którym mieszkanki i mieszkańcy czują się bezpiecznie, zarówno w okolicy swojego domu jak i poruszając się po mieście, gdzie ruch drogowy podporządkowany jest bezpieczeństwu jego najbardziej narażonym uczestnikom, gdzie przestrzeń miejska jest przyjazna pieszym, gdzie wreszcie ofiary pomocy mogą liczyć na skuteczną pomoc. A każdy musi być chroniony przed skutkami kryzysów takich jak pandemia, kryzys uchodźczy czy katastrofy naturalne. Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy muszą czuć się bezpiecznie, to moje zobowiązanie na przyszłość.

Odporność na zagrożenia

Katastrofy wywołane zmianami klimatycznymi (ulewne deszcze czy wichury) a także agresja Rosji na Ukrainę pokazała, że ochrona ludności cywilnej i zarządzanie kryzysowe musi stać się absolutnym priorytetem. Razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji współpracujemy w pracach nad ustawę o ochronie ludności cywilnej, a także będziemy pracować nad odbudową zasobów miasta związanych z miejscami ochrony ludności na wypadek kryzysów. To kwestia zarówno organizacji miejsc schronienia (m.in. poprzez adaptację do tego celu obiektów miejskich oraz niewykorzystanych powierzchni podziemnych), jak i uwzględnianie podczas planowania, projektowania i realizacji inwestycji miejskich (m.in. w szkołach, ośrodkach zdrowia, urzędach itp.) pomieszczeń ochronnych oraz dodatkowych źródeł wody oraz energii. To także organizacja systemu pozyskiwania, przyjmowania oraz dystrybucji żywności. Miasto odporne musi myśleć i planować w oparciu o różne scenariusze, także te zakładające zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców stolicy.

Dlatego stworzyliśmy i będziemy rozwijać program „Warszawa chroni”, którego celem jest m.in.:

● Przeznaczenie na początku 117 mln złotych na inwestycje i działania, aby zwiększyć odporność Warszawy do działania w sytuacjach kryzysowych
● Zapewnienie podstawowych warunków przetrwania ludności cywilnej na wypadek kryzysów spowodowanych zmianami klimatu czy zagrożenia wojennego
● Edukacja mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, przysposobienia obronnego i zachowań w sytuacjach kryzysowych;
● Zapewnienie ciągłości działania struktur miasta (urzędu, jednostek, spółek) niezależnie od zagrożenia;
● Adaptacja miasta i jego infrastruktury do zmieniających się warunków bezpieczeństwa i działań służb.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Poziom bezpieczeństwa w Warszawie jest wysoko oceniany, co odzwierciedlają zarówno badania przeprowadzone w ramach Warszawskiego Barometru (92% pytanych mieszkanek i mieszkańców stolicy zdecydowanie i raczej zgadza się ze stwierdzeniem, że najbliższa okolica miejsca zamieszkania jest bezpieczna i spokojna), jak i badanie Komisji Europejskiej. W raporcie o jakości życia w miastach europejskich z 2023 r. Warszawa jest na pierwszym miejscu dużych stolic europejskich i w pierwszej dziesiątce wszystkich stolic, których mieszkańcy twierdzą, że czują się bezpiecznie spacerując samemu po ulicy w nocy. Twierdzi tak 77% badanych w Warszawie. W Madrycie jest to odpowiednio 68%, w Paryżu 65%, w Berlinie i Londynie 58%. Warszawę wyprzedzają jedynie małe stolice takie jak m.in. Kopenhaga, Oslo, Helsinki.

Jest to efekt konsekwentnej polityki miasta: doświetlania parków i ulic, współpracy i dofinansowywania patroli policji oraz jej wyposażenia, rozbudowy monitoringu, w tym monitoringu mobilnego, zwiększania nakładów na Straż Miejską, a także działań prewencyjnych w miejscach trudnych. Warszawa jako jedyne miasto w Polsce ma własne Centrum Bezpieczeństwa z centrum reagowania kryzysowego, wyposażone w kamery, monitoring i zintegrowane ze służbami państwowymi. Bezpieczeństwo to także programy skierowane do konkretnych grup mieszkańców, m.in. kobiet, ofiar przemocy, czy uczniów warszawskich szkół. Ale wiem, że bezpieczeństwo wymaga ciągłej uwagi i poprawy. Dlatego mój plan na przyszłość zakłada:

 • Dalszy rozwój miejskiego monitoringu poprzez zwiększenie liczby kamer mobilnych w miejscach mniej bezpiecznych jak i miejscach gromadzenia się ludzi, szczególnie w okresie wiosenno-letnim (tereny zielone, place zabaw). Podniesienie skuteczności monitoringu poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji
 • Dalsze dofinansowanie i doposażanie Straży Miejskiej
 • Dalsza współpraca, dofinansowanie dodatkowych patroli oraz doposażanie Policji; dofinansowanie i doposażanie Straży Pożarnej
 • Doświetlanie parków z zastosowaniem technologii światła nadążającego za człowiekiem; doświetlanie bram i przejść
 • Współpraca z Policją na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przejazdów na aplikację; ciągła kontrola uprawnień kierowców i stanu technicznego pojazdów

Bezpieczne przejścia i ulice

Bezpieczeństwo Warszawy mierzę także liczbą wypadków drogowych i ich ofiar. Wypadki na przejściach dla pieszych to ogromny problem miast. Kiedyś dotyczył też Warszawy, dlatego realizujemy w mieście „wizję 0”, a więc działania, których celem jest ograniczenie liczny tych ofiar do minimum.

Zrobiliśmy audyt ponad 4 tys. przejść dla pieszych. Efekt? W 2023 roku na warszawskich ulicach było najmniej ofiar wypadków drogowych, odkąd zbierane są takie dane, czyli od 1983 r. Piesi jeszcze kilka lat temu stanowili większość z poszkodowanych – dziś jest to co trzecia osoba. Po raz pierwszy również liczba pieszych zabitych na stołecznych ulicach jest jednocyfrowa. W ciągu 6 lat liczba wypadków spadła o 44%. W skali Polski w analogicznym okresie ta liczba spadła o 11%, a w ostatnich latach obserwowana jest wręcz tendencja wzrostowa. Warszawa ma trzykrotnie niższe wskaźniki liczby wypadków w przeliczeniu na milion mieszkańców niż średnia krajowa i niemal dwukrotnie niższe niż średnia dla UE.

To efekt całego wachlarza działań zorientowanych na poprawę bezpieczeństwa na warszawskich ulicach, takich jak m.in. wytyczanie nowych przejść dla pieszych, budowa azyli, doświetlanie przejść, wprowadzanie progów zwalniający i innych działań dających efekt uspokojenia ruchu. Poprawa widoczności i doświetlenie ulic poprzez zastosowanie nowoczesnych opraw LED SAVA dała nam także drugi efekt w postaci wielomilionowych oszczędności na kosztach zużycia energii.

Mój plan na przyszłość to m.in.:

 • Dalsza poprawa bezpieczeństwa pieszych w oparciu o audyt przejść
 • Współpraca Straży Miejskiej z Policją na rzecz likwidacji w mieście patoparkowania, które przeszkadza zarówno pieszym jak i samym kierowcom
 • Audyt dróg przy placówkach oświatowych
 • Budowa rond w miejsce niebezpiecznych skrzyżowań
 • Likwidacja przejść podziemnych i kładek dla pieszych
 • Rozszerzenie SPPN o kolejne dzielnice – Bielany, Targówek, Wolę i Włochy
 • Rozbudowa ścieżek rowerowych

Bezpieczne i przyjazne centrum

Bezpieczne ulice to także przyjazne ulice, dlatego dalej chcę zmieniać przestrzeń miejską tak, aby była przyjazna mieszkankom i mieszkańcom Warszawy.
Mój plan to m.in.:

 • Kontynuacja wielkiej metamorfozy centrum miasta w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Czas na nowe przejścia i więcej zieleni na ul. Marszałkowskiej, zielone i przyjazne pieszym ul. Chmielną, Złotą, Zgody i Kruczą. A po remoncie linii średnicowej PKP, także zielone Al. Jerozolimskie;
 • Nowa odsłona Pl. Powstańców;
 • Wygodne połączenie Traktu Królewskiego z mostem pieszo-rowerowym ul. Karową;
 • Zmiany po praskiej stronie mostu pieszo-rowerowego: modernizacja ul. Okrzei, zmiany w kwartale ul. Jagiellońskiej, Floriańskiej i Kłopotowskiego
 • Modernizacja ul. Grzybowskiej i Puławskiej;
 • Początek zmian na Al. Solidarności, al. Jana Pawła II;
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej na ulicach międzydzielnicowych i ważnych dzielnicowych do potrzeb użytkowników pieszych, transportu publicznego, kierowców i rowerzystów: Grochowska, Al. Niepodległości, Łopuszańska, Chrobrego/Globusowa, Warszawska (Ursus), Krasińskiego.

Zobacz

również

Zdrowe miasto

Edukacja

Mobilność

Wsparcie

Koalicja Obywatelska

100

projektów

Co dotychczas działo się w Warszawie? Zajrzyj na www.um.warszawa.pl
i dowiedz się więcej na temat 100 projektów dla Warszawy.
Koalicja Obywatelska