Po prostu

Wsparcie

Po prostu wsparcie
Cień

Wsparcie

Warszawy

Warszawskie rodziny i najbardziej potrzebujący otrzymują wsparcie. Rodziców maluchów wspomagamy oferując jako jedyne miasto w Polsce darmowe żłobki. Powiększamy i modernizujemy zasób mieszkań komunalnych, udostępniamy nowe mieszkania w ramach budownictwa społecznego. Oferujemy najbardziej rozbudowany w kraju system opieki społecznej, budujemy miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Pomoc Powstańcom Warszawskim na co dzień, nie tylko od święta, stawiamy sobie za punkt honoru. Stale współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, ze wszystkimi, niezależnie od ideologii. Bo Warszawa to miasto otwarte i wspierające. Warszawa jest i ma pozostać dla wszystkich.

Darmowe miejsca w żłobkach

Warszawski system żłobkowy, nie mający w Polsce precedensu, oferuje bezpłatną opiekę dla maluchów, których opiekunowie, a przede wszystkim mamy chcą wrócić na rynek pracy. Żłobek to przede wszystkim czas zabawy i rozwoju, a warszawskie maluchy mogą beztrosko spędzać czas m.in. w jednym z 20 świeżo wybudowanych lub zmodernizowanych żłobków. Kolejnych 8 oddamy do końca 2024 r.  Miejski system jest na tyle elastyczny, że pozwala na zwiększanie liczby miejsc żłobkowych zależnie od potrzeb.

 • Będziemy kontynuować program bezpłatnych żłobków

Kompleksowe wsparcie dla kobiet

Warszawa wspiera kobiety na wiele sposobów. Oferuje bezpłatną opiekę dla maluchów w miejskim żłobkach, aby ich mamy mogły wrócić do pracy.  Budujemy i modernizujemy przedszkola – od 2019 r. w Warszawie przybyło aż 26 placówek w 12 dzielnicach.  Wspieramy kobiety i ich partnerów w założeniu rodziny finansując program leczenia niepłodności, dzięki któremu na świat przyszło już ponad 2,3 tys. dzieci. Miasto finansuje też m.in. szkoły rodzenia i modernizację miejskich szpitali i oddziałów ginekologiczno-położniczych. W 2023 r. zainaugurowaliśmy działalność Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet. Nie zapominamy o kobietach z niepełnosprawnościami. Wspieramy kobiety doświadczające przemocy, oferując im m.in. pomoc na poziomie 18 ośrodków dzielnicowych jak i Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wreszcie, działamy na rzecz poprawy  bezpieczeństwa kobiet – finansujemy m.in. dodatkowe patrole policji i współpracujemy z organami państwa na rzecz przeciwdziałania przemocy jakiej doświadczają w przewozach na aplikację. W ramach programu “Bezpieczna Warszawianka” strażnicy miejscy uczą jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia.

 • Jako pierwszy samorząd w Polsce otworzymy całkowicie wyposażoną miejską poradnię leczenia niepłodności i laboratoria niezbędne w procedurach In Vitro
 • W Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet będziemy realizować programy lecznicze i profilaktyczne dla kobiet w każdym wieku: od kompleksowej diagnostyki i leczenia endometriozy, przez wspomaganie kobiet w okresie menopauzy, po terapię uroginekologiczną dla seniorek
 • Oprócz kontynuacji programów szczepień (HPV dla dziewczynek, grypa dla seniorów i kobiet w ciąży, wprowadzimy nowy program „Niezłomna warszawianka” dla seniorek powyżej 65. r.ż, które będą mogły korzystać z programu z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy.
 • Będziemy kontynuować program bezpłatnych żłobków i rozwijać sieć przedszkoli
 • W warszawskich szpitalach i przychodniach nie będzie klauzuli sumienia, a kobiety otrzymają pomoc medyczną w każdej sytuacji
 • Będziemy działali na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa kobiet współpracując z rządem na rzecz zwiększenia kontroli nad usługą przejazdu na aplikację
 • Rozwiniemy program “Bezpieczna Warszawianka”
 • W Warszawie nadal działać będzie Warszawska Rada Kobiet oraz Pełnomocniczka Prezydenta ds. Kobiet

Lepsza oferta mieszkań komunalnych

Pomimo pandemii i agresji Rosji na Ukrainę, które skutkowały perturbacjami na rynku budowlanym, związanymi z zerwaniem łańcuchów dostaw oraz wzrostem cen materiałów budowlanych i energii, przygotowaliśmy w tej kadencji dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy blisko 12 tys. mieszkań. Nowe budynki spełniają standardy energooszczędności oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Stare budynki podłączamy do sieci ciepłowniczej i doposażamy w windy. Remontujemy pustostany. Gdzie tylko jest to możliwe, instalujemy panele fotowoltaiczne. Mój plan to m.in:

 • Kolejne inwestycje w ramach budownictwa społecznego (blisko 3 tys. mieszkań jest już w realizacji)
 • Remont pustostanów na poziomie 2 tys. lokali rocznie
 • Podłączanie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej
 • Kompleksowa modernizacja kamienic wyłączonych z użytkowania (w programie jest 20 kamienic)
 • Doposażanie budynków komunalnych w windy
 • Rewitalizacja podwórek
 • Doświetlanie bram i przejść w budynkach komunalnych

Centra aktywności międzypokoleniowej

W Warszawie realizujemy innowacyjny program łączenia pokoleń – miejskie Centra Aktywności Międzypokoleniowej to miejsca, gdzie obok żłobków działają środowiskowe domy pomocy.  CAM działa już na Nowolipiu, niedługo oddamy kolejne: na Białołęce, Ochocie oraz w Wawrze. Szczególną opieką otaczamy seniorów, kierując do nich specjalne programy zdrowotne (m.in. szczepienia przeciwko grypie), wpierając Uniwersytet Trzeciego Wieku jak i dbając o to by miejskie placówki oferowały im ciekawą ofertę spędzania czasu. Seniorom powyżej 75 lat oferujemy opłaconą przez miasto usługę Złota rączka. Mój plan to m.in.

 • Uruchamianie kolejnych Centrów Aktywności Międzypokoleniowej
 • Kontynuacja programu Złota rączka
 • Kolejne ośrodki wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi jako filie Centrum Alzheimera
 • Rozbudowa sieci Dziennych Domów Pomocy
 • Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie, Niezłomna warszawianka
 • Aktywny Senior – bezpłatne zajęcia poprawiające sprawność fizyczną i ogólne samopoczucie
 • Pamiętamy o bohaterach Powstania Warszawskiego

  Pomoc Powstańcom Warszawskim to nasz obowiązek i przywilej. Robimy to na co dzień, nie tylko od święta. Uruchomiliśmy Dom Powstańców Warszawskich, który służy jako centrum spotkań, w tym międzypokoleniowych, ale także jako miejsce odpoczynku i wspólnego spędzania czasu. Powstańcy mogą liczyć na specjalnie dedykowaną im, bezpłatną pomoc medyczną oraz usługi opiekuńcze, pomoc w domu, dostarczenie posiłku do domu. Mogą także na koszt miasta korzystać z taksówek. Miasto wspiera ich finansowo – w tej kadencji nagrody finansowe dla Powstańców Warszawskich wzrosły do 20 tys. brutto.

  • Będziemy dalej otaczać kompleksową opieką naszych Powstańców

  Rozwijamy pomoc dla osób w kryzysie

  Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej uruchomił całodobowy, działający 7 dni w tygodniu telefon interwencyjny dla osób w kryzysach psychicznych i życiowych, zagrożonych samobójstwem.

  • Stworzymy kolejne 2 (oprócz działających już na Bemowie, Wawrze i Bielanach) Specjalistyczne Poradnie Rodzinne, które zapewnią mieszkańcom bezpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach rodzinnych, takich jak kryzysy rodzinne, konflikty małżeńskie, trudności w wychowaniu dzieci, doświadczenie straty
  • Wsparcie dla dzieci i młodzieży będziemy realizować w Placówkach Wsparcia Dziennego i kolejnych nowych, innowacyjnych placówkach: Synergia na Pradze Północ i nowe Fab Laby: Czacha dymi i Cook LAB

  Otworzymy kolejne schronisko specjalistyczne dla osób w kryzysie bezdomności w budynku ReStart i placówkę-punkt sanitarny i poradnictwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

  Warszawa pomaga osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Stawiamy na samodzielność. Rozwijamy usługi społeczne na poziomie rodziny i lokalnej społeczności. Umożliwią one osobie, która potrzebuje pomocy jak najdłuższe pozostanie w środowisku zamieszkania. Ważną rolę odgrywa Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. Centrum organizuje m.in. usługi opiekuńcze, asystenckie w miejscu zamieszkania, a także dostawę ciepłych posiłków i specjalistyczny transport dla osób z niepełnosprawnościami. Usługi teleopieki oraz innowacyjne rozwiązania informatyczne w ramach projektu „E-Opieka” rewolucjonizują organizację wsparcia i podnoszą jakość usług świadczonych w domach. Odbiorcom usług dają większy komfort oraz poczucie bezpieczeństwa. Mój plan to kontynuacja tych działań oraz:  

  • Rozwój dziennych ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i środowiskowych domów pomocy
  • Program wsparcia mieszkaniowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

  Współpraca z NGOs

  Silna demokracja to silny trzeci sektor, także na poziomie lokalnym, dlatego w Warszawie w wielu działaniach opieramy się na organizacjach pozarządowych. Tylko w 2023 w ramach ofert otwartych konkursów i małych dotacji przyznaliśmy ponad 3 tys. dotacji na kwotę ponad 300 mln złotych. Wspólnie prowadzimy m.in. hospicja, działamy na rzecz osób w kryzysie bezdomności, organizujemy opiekę dla seniorów i potrzebujących, działamy na rzecz lepszej edukacji. Organizacje pozarządowe są dla miasta wsparciem i źródłem innowacyjnych rozwiązań. Polegamy na ich głosie także tworząc miejskie dokumenty programowe. Samych mieszkańców angażujemy w życie miasta nie tylko za pomocą takich instrumentów jak budżet obywatelski czy konsultacje społeczne, ale także promując wolontariat poprzez platformę www.ochotnicy.waw.pl. Teraz chcemy wspierać ich w budowaniu więzi międzysąsiedzkich, dlatego rozszerzymy program mini grantów dla inicjatyw lokalnych. Nasz plan to:

  • Dalsza współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami
  • Ułatwianie składania i głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
  • Promowanie konsultacji społecznych
  • Rozwijanie oferty wolontariatu dostępnej na miejskiej platformie
  • Program mini grantów dla inicjatyw sąsiedzkich

  Zobacz

  również

  Zdrowe miasto

  Edukacja

  Bezpieczeństwo

  Mobilność

  Koalicja Obywatelska

  100

  projektów

  Co dotychczas działo się w Warszawie? Zajrzyj na www.um.warszawa.pl
  i dowiedz się więcej na temat 100 projektów dla Warszawy.
  Koalicja Obywatelska