Polityka

prywatności

INFORMACJA O COOKIES:

 1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje również tzw. cookies zewnętrzne lub im podobne technologie (włączając w to dane z protokołów TCP/IP, TLS, HTTP), w następujących celach:
  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, ABTShield, facebook oraz salesmanago.pl;
  2. aby chronić stronę przed atakami, oraz zwiększyć jej wydajność nasz DNS jest kierowany przez CloudFlare. Wszelkie dane są anonimizowane;
  3. popularyzacji naszej strony za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, facebook.com, youtube.com, vimeo.com, instagram.com. Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.
  1. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest umożliwienie prawidłowego działania i kontrolowania ruchu na stronie internetowej.
  2. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.
   Informacje mogące stanowić dane osobowe zbierane są w sposób dobrowolny, ewentualne zmiany dokonane przez użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookies mogą wpłynąć na działanie i wyświetlanie wszystkich treści na stronie internetowej.

  INFORMACJE OGÓLNE:

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

  Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

  1. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (dalej Administrator), przy ul. Wiejskiej 12a, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem EwP 131, platforma.org. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Pałasiewicz. Kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie przez email: [email protected].
  2. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska z siedzibą w Warszawie (dalej: Współadministrator) przy ul. Wiejskiej 12a. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Świerczek. Kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub elektronicznie przez email: [email protected]

   

  1. Podstawą przetwarzania danych jest zgody osoby uprawnionej.
  2. Cel przetwarzania danych to, informowanie oraz promowanie działalności partii politycznej oraz Współadministratora poprzez wysyłkę Newslettera, realizacja celów statutowych partii politycznej, umożliwienie kontaktu z użytkownikiem i administrowanie przekazanymi w tym celu danymi a także prowadzenie agitacji wyborczej przez podmioty uprawnione. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem utworzonego lub współtworzonego przez Administratora komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego, z tym, że Wspóadministratorzy korzystają z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu. Współadministrator przekazuje dane wyłącznie organom wyborczym w celach przewidzianych prawem.
  3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio do osób których dotyczą i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora lub Współadministratora czy podmiotom świadczącym na ich rzecz usługi doradcze lub marketingowe.
  4. Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora i Współadministratora lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku Współadministratora dane przechowywane do są do czasu rozwiązania Współadministratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 4, w tym związanych z wysyłką Newslettera lub możliwością nawiązania kontaktu.
  6. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora i Współadministratora, w szczególności przepisy wyborcze.
  7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora lub Współadministratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w tym w szczególności lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
  8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
   Koalicja Obywatelska